Buradasınız

İletişim

Başvuru Usulleri 


4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, ikametgahı veya iş adresi, başvuru sahibi tüzel kişi ise, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile yapılabilir. Ayrıca başvurunun elektronik ortamda veya diğer iletişim aracıyla yapılması da mümkündür.Ancak başvurunun elektronik posta (e-posta, online…) ve faks yoluyla yapılması halinde, başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’de yer alan formları doldurmaları zorunludur. Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla (e-posta, online …) yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-2’de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır. Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde, elektronik posta ve faks yoluyla yapılacak bilgi edinme başvurusu sırasında gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılacak formlar aşağıda sunulmuştur. Posta yoluyla yapılacak başvurularda da aynı formların kullanılması mümkündür.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ayrıca aşağıda yer almaktadır.

Mektupla,ya da aşağıda kayıtlı e-posta adresine yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi:
Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
Gülbahar Hatun Mah.Hükümet Konağı D Blok Kat:3 Ortahisar / Trabzon

Başvuru E-posta adresi : bilgi@trabzonvdb.gov.tr

       Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) – Ek-1

       Başvuru Formu (Tüzel Kişiler) – Ek-2

 

İlgili Mevzuat : 
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi ve Belgeye Ulaşım Ücretleri:
Açıklama
Tebliğ ve Ücret Tarifesi


Elektronik Başvuru Formları     


 

Türkçe