Buradasınız

18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 Nisan – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan ve asil listede yer alan adayların anılan göreve atanabilmeleri için istenen belgeler

18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 Nisan – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan ve asil listede yer alan adayların anılan göreve atanabilmeleri için istenen belgeler

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 18 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 17 Nisan – 30 Nisan 2019 tarihleri arasında sözlü bölümü yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olan ve asil listede yer alan adayların anılan göreve atanabilmeleri için istenen belgeleri tamamlayarak  “Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı (İnsan Kaynakları Müdürlüğü) Gülbahar Hatun Mah.Hükümet Konağı D Blok Kat:3 Ortahisar / Trabzon adresine istenilen belgeler eklenerek müracaat etmeleri gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı aslı ile fotokopisi (3 adet),

2- Öğrenim durumuna ait belgeler:

a) Yükseköğrenim bitirme diplomasının, çıkış belgesinin veya denklik belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet),

b) Ortaokul veya lise öğrenimi normal öğrenim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (2 adet) (Diplomada hazırlık sınıfı belirtilmemiş ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair okuldan alınacak belge),

c) Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı ve fotokopisi (2 adet),

3- Dört adet 4,5 x 6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

• Fotoğrafların “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olması gerekmektedir.

• Fotoğrafların arkasına T.C. kimlik no ile ad-soyad yazılacaktır.

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair beyan formu

• Askerliğini yapmış veya askerlikten muaf olanların bununla ilgili belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

5- Adli sicil ve arşiv kaydına ilişkin beyan formu

6- Güvenlik Soruşturması Formu (2 adet),

• Formun açıklamalar kısmındaki hususlara dikkat edilerek doldurulması gerekmektedir.

7- Mal bildirimi formu (1 adet),

• Form ön ve arka yüz olmak üzere 2 sayfadan oluşmaktadır. (Form çıktısı önlü arkalı tek sayfa olarak alınacaktır.)

8- Halen herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanlar için, çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve sosyal güvenlek sicil numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

9- Adli Sicil Kaydı (e devlet çıktısı getirilebilir.)

FORMLAR: (4 ,5, 6, 7 maddeler için)

Askerlik Durum Belgesi

Güvenlik Soruşturması Formu

Mal Bildirimi Formu

Adli sicil ve arşiv kaydına ilişkin beyan formu